City Council Meetings 2016

2016 City Council Meetings

December 15                   Town Hall Meeting (no minutes)
November 17*                Minutes – Nov 17
October 13                      Minutes – Oct 13                  Video
September 29                Minutes – Sept 29
August 25                       Minutes – Aug 25                 Video
August 11                        Minutes – Aug 11
July 14                            Minutes – Jul 14                   Video
June 9                            Minutes – Jun 9                    Video
May 26                           Minutes – May 26*              Video
May 12                            Minutes – May 12                Video
April 13                          Minutes – Apr 13                  Video
March 30                      Minutes – Mar 30                 Video Part 1             Video Part 2
March 10                       Minutes – Mar 10                 Video
February 11                   Minutes – Feb 11                  Video
January 14*                  Minutes – Jan 14                  Video